panghalip2

Ang panghalip ay panghalili o pamalit sa ngalan ng tao.

Unang Panauhan

Ang tinutukoy nito ay ang taong nagsasalita.

ako, kami, tayo

Ikalawang Panauhan

Ang tinutukoy naman nito ay ang taong kinakausap.

ikaw, kayo

Ikatlong Panauhan

Tinutukoy ang mga taong pinag-uusapan.

siya, sila

Pagsasanay

Salungguhitan ang mga panghalip sa bawat pangungusap.

Panghalip

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>