pangungusap at bantas

Sa wikang Filipino, may apat na uri ng pangungusap. Narito ang mga kahulugan ng mga pangungusap, at mga pagsasanay para sa mga mag-aaral.

1. Pasalaysay- Ang pangungusap na ito ay naglalarawan ng isang pangyayari, paglalarawan, o pahayag. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at ang bantas na ginagamit dito ay tuldok (.).

Halimbawa:

Dumating ang mga bisita sa bahay namin kaninang umaga.

Ang mga ulap ay mapuputi.

Si Rudy ay naglalakad patungong paaralan.

2. Pautos- Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng utos o pakiusap. Katulad ng pasalaysay, nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok.

Halimbawa:

Maligo ka na.

Pakikuha ng tubig.

3. Patanong- Ang pangungusap na ito ay ginagamit kung tayo ay nagtatanong. Nagsisimula rin ito sa malaking titik ngunit ang bantas na ginagamit sa dulo ng pangungusap ay tandang pananong (?). Ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong ay ano, sino, kailan, saan, paano, bakit. Ang isang ¬†pasalaysay na pangungusap ay maaaring maging pangungusap na patanong kung dadagdagan ito ng salitang ¬†“ba”.

Halimbawa:

Saan ka pupunta?

Sino ang kaibigan mo?

Dumating na ba ang mga bisita kaninang umaga?

Ang mga ulap ba ay mapuputi?

4. Padamdam- Ang pangugusap na ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. Ginagamit ito sa pagpapahayag kung tayo ay nagagalit, nasasaktan, natutuwa, o nagugulat. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tandang padamdam (!).

Halimbawa:

Aray!

Yipee! Nanalo ang grupo namin!

Naku po!

Tulong! Tulong!

Narito ang mga pagsasanay hinggil sa iba’t ibang uri ng pangungusap.

Filipino sa Unang Baitang- Iba’t Ibang Uri ng Pangugusap

Filipino sa Unang Baitang- Paglalagay ng Tamang Bantas sa mga Pangungusap

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>