Pang-abay na Panlunan

Posted In: Grade 1 Filipino |

pang-abay na panlunan

 

Ang mga pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa lugar.

Halimbawa:

1. Ang asa ay nasa hardin.

Nasaan ang aso? nasa hardin

2. Ang bola ay nasa loob ng kahon.

Nasaan ang bola? nasa loob ng kahon

3. Pumunta si nanay sa palengke.

Saan pumunta si nanay? sa palengke

Pagsasanay sa Filipino — Pang-abay na PanlunanNo Comments »


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *