Araw-araw, lahat tayo ay nagtatanong. Ano ang ulam? Kailan tayo pupunta sa mall? Ano ang pasalubong nina tatay at nanay? Upang maipahayag natin ang mga tanong, ginagamit natin ang mga panghalip pananong.

May dalawang uri ito:

panghalip na pananong

Mga halimbawa:

Ano ang paborito mong kulay?

Ano-ano ang mga pabortio mong kulay?

Sino ang kaibigan mo?

Sino-sino ang mga kaibigan mo?

Kanino mo ibinigay ang pagkain?

Kani-kanino mo ibinigay ang pagkain?

Pagsasanay:Panghalip Pananong

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>